">
"Dla mnie Sanovo to przede wszystkim firma zorientowana na klienta, dostarczająca rozwiązania odpowiadające naszym potrzebom”

Bill Rehm, właściciel Daybreak z siedzibą w USA, ma kilka SANOVO maszyny w jego zakładach, w tym kruszarki, równiarki i maszyny pakujące

Cytaty 

"SANOVO posiada gamę produktów i zdolność do zaspokojenia naszych potrzeb od farmpackers do najbardziej złożonych zakładów przetwórczych „pod klucz”. Mogą objąć pełne spektrum od sortowania aż do kompletnej instalacji do dalszego przetwarzania płynów”.

„Myślimy o SANOVO jako firma projektowo-budowlana. Praca z SANOVOpracowników zaprojektowaliśmy nasze zakłady, aby zoptymalizować jak najbardziej efektywne wykorzystanie SANOVOsprzęt dostosowany do naszych potrzeb.”

„Jestem przekonany, że SANOVO ma lepszą ergonomię i wierzę, że używając ich jako naszego preferowanego dostawcy, osiągamy lepszą przepustowość i wydajność”.


SANOVO posiada gamę produktów i zdolność do zaspokojenia naszych potrzeb od farmpackers do najbardziej złożonych zakładów przetwórczych „pod klucz”. Mogą obejmować pełne spektrum od sortowania aż do kompletnej instalacji do dalszego przetwarzania cieczy.

Bill Rehm, właściciel Daybreak

Daybreak