Všetky produkty

Produkty na manipuláciu a spracovanie stolových vajec

Objavte riešenie, ktoré je vhodné pre vašu produkciu.

Naše kompletné riešenie pre priemysel manipulácie a spracovania vajec je našou hlavnou činnosťou viac ako 60 rokov a stále je. Špecializujeme sa však na mnoho ďalších oblastí podnikania, ako sú enzýmy, farmácia, liahne a sušenie rozprašovaním, ktoré nám dávajú príležitosť komunikovať a budovať vzťahy s rôznymi prosperujúcimi odvetviami.

paletizácia

Farmpacking

triedenie

Nakladanie

Balenie kufrov

De-paletizácia

Paletizácia puzdra

Paletizácia zásobníka

Automatizované riadené vozidlá (AGV)

Paletizácia nákladu

Vypínacia

Nakladanie

umývanie

Utility Washing

Spracovanie kvapaliny

pasterizácia

Liečba vaječným bielkom

Plniaca

Sušenie rozprašovaním

Hard-var

Ošetrenie škrupiny

Čistenie na mieste

Systém dohľadu

Enzýmy