Chúng tôi tin rằng bất kể hai cơ sở giống nhau đến đâu, nhu cầu bảo trì của chúng không bao giờ giống nhau.

Đây là lý do tại sao chúng tôi chuyên về CarePlans tùy chỉnh bởi SANOVO, được thiết kế đặc biệt để tối đa hóa lợi tức đầu tư của bạn đồng thời giảm thiểu rủi ro và hỏng hóc.

Hãy liên hệ với chuyên gia Chăm sóc khách hàng tại địa phương của bạn bên dưới để thiết lập gói phù hợp với thiết lập của bạn.

DK
185.21.43.95
185.21.43.95
Liên hệ với chuyên gia địa phương của bạn
Andreas Mickelsen

Giám đốc dịch vụ khu vực
Giải pháp chế biến trứng và rô bốt


+45 3034 1466

đánh dấu mùa xuân

Dịch vụ quản lý
Xử lý trứng


+31 653 854 392