Tất cả sản phẩm

Sản phẩm để xử lý và chế biến trứng để bàn

Khám phá giải pháp phù hợp với sản xuất của bạn.

Giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi cho ngành công nghiệp xử lý và xử lý trứng đã là hoạt động chính của chúng tôi trong hơn 60 năm, và hiện tại vẫn vậy. Tuy nhiên, chúng tôi chuyên về nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như enzyme, dược phẩm, sản xuất giống và sấy phun, mang lại cho chúng tôi cơ hội tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ với nhiều ngành công nghiệp thịnh vượng khác nhau.

Xếp hàng

trang trại đóng gói

Xếp hạng

Tải

Đóng gói trường hợp

Khử Palletizing

Trường hợp Palletizing

Khay Palletizing

Xe có hướng dẫn tự động (AGV)

Pallet hóa hàng hóa

Phá vỡ

Tải

Giặt

Utility Washing

Xử lý chất lỏng

Tiệt trùng

Điều trị bằng lòng trắng trứng

Điền

Sấy phun

Khó sôi

Xử lý vỏ

Làm sạch tại chỗ

Hệ thống giám sát

Enzymes