">
"Chúng tôi rất vui mừng với sự hợp tác với SANOVO TECHNOLOGY GROUP"

Dava Foods điều hành một trạm đóng gói trứng, nơi họ đóng gói 1,3 đến 1,5 triệu quả trứng mỗi ngày.

Henrik Andersen, Giám đốc sản xuất tại Dava Foods có một sự đánh giá cao cho SANOVO Học sinh lớpPro.

"Chúng tôi chọn làm việc với SANOVO TECHNOLOGY GROUP vì chúng tôi đã hợp tác lâu dài với SANOVO trong quá trình xử lý chất lỏng. Đó là một lựa chọn tự nhiên để chúng tôi tiếp tục cộng tác khi GraderPro mới được ra mắt. Một trong những lý do chính để chọn SANOVO GraderPro là thiết kế của máy và việc vệ sinh máy dễ dàng. Bây giờ chúng tôi có thể làm sạch hiệu quả hơn nhiều so với học sinh lớp cũ của chúng tôi. "